A rossz alvás hatásai a sebgyógyulás folyamatára

Ápolási folyamat magas vérnyomás esetén

Ápolási folyamat magas vérnyomás esetén rendelet Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az ápolás és betegellátás területén a szakemberek a tudása Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási, valamint az anyagcsere folyamatokat. Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát.

Ismeri a gyakoribb betegségek jellegzetes makro- és mikroszkópos, strukturális elváltozásait. Ismeri a főbb diagnosztikai módszerek, működési elvét.

A pulzus, vérnyomás és érelmeszesedés a Germán Gyógytudomány szerint

Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök, mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. Ismeri a fájdalomcsillapítás anatómiai és élettani alapjait, valamint a különböző fájdalomcsillapítási módokat.

Mi a magas vérnyomás 3 stepini A magas vérnyomás, hipertónia lehetséges okairól biologika, ujmedicina, vntv kardiopulmonáris hipertónia Trombocita magas vérnyomás esetén magas vérnyomás és szívbetegség népi gyógymódjai, a hipotenzió és a magas vérnyomás tünetei élő holtvíz hipertónia.

Ismeri a fiziológiás szükségletek kielégítésének alapjait. Ismeri az egészségügyi dokumentáció típusait, módszertanát. Részletesen ismeri a közegészségtan-járványtan tárgyát, feladatait, felosztását, módszereit, a munka-egészségtan alapfogalmait, a megelőzés lehetőségeit, a környezet hatását az emberre.

Részletesen ismeri a mikrobiológia tárgyát, feladatait, felosztását, a mikrobák felosztását, egészségügyi szorongásos szívproblémák mindazon jellemzőit, amelyek lényegesek a fertőzések kialakulásában.

Ismeri a mikroorganizmusok, mint kórokok kimutatásának és elpusztításának lehetőségeit, a mintavétel szabályait, a mintavétel módját.

7 praktika magas vérnyomás ellen - ezeket javasolja a kardiológus

Ismeri az asepsis-antisepsis, nosocomialis surveillance fogalmait, a szelektív hulladékgyűjtés lényegét és menetét. Ismeri a vitális paraméterek mérésének indikációs körét, a beavatkozások és a kapott eredmények értékelésének menetét beleértve a köpeny és magtemperatúra, láztípusok, légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-invazív méréssel az artériás vérnyomás meghatározásátismeri a higiénés szükségletek kielégítésének elemeit beleértve az alkalmazandó ápolási folyamat magas vérnyomás esetén, eljárásokat és indikációs kört.

Részletesen ismeri a kommunikáció alapelemeit, formáit, irányait, csatornáit, az életkornak megfelelő kommunikációs stratégiákat, a problémafeltáró és problémamegoldó, valamint ösztönző kommunikáció jellegzetességeit.

Ismeri a személyiség fogalmát, a személyiség tipológiákat, az érett személyiség jellemzőit, az önismeret és önértékelés aspektusait, az egészségpszichológia alapjait, a különböző életszakaszok fejlődés lélektani alapjait, a konfliktusok fajtáit, okait.

Átfogóan ismeri a pszichológia vizsgálati területeit, módszereit, a pszichológia legfontosabb irányzatait, tudományterületeit, illetve ezek alapproblémáit. Részletesen ismeri a terapeuta munka alapelveit, jellemzőit, intervenciós szintjeit, az ápolási és betegvezetési folyamat összefüggéseit, a betegvezetés elméleti alapjait, formáit, a paramedikális tanácsadás szintjeit, készségeit és stratégiáit, személyiségének és szakmai felkészültségének folyamatos, tervszerűen tudatos fejlesztésének lehetőségeit.

 • Ápolási folyamat a gyermekek magas vérnyomásáért, Szerzett szívbetegség magas vérnyomás
 • Mi a magas vérnyomás 3 stepini, Mi a legjobb kezelés a magas vérnyomás? - RP Lab
 • Magasvérnyomás-betegség tünetei és kezelése - HáziPatika Ápolási folyamat magas vérnyomás esetén

Ismeri az etikai alapfogalmakat, az etikus betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló etikai problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit. Ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló főbb jogi problémákat és azok lehetséges megoldási magas vérnyomás és dalai, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők jogait és kötelezettségeit.

Széleskörűen ismeri a jogi alapfogalmakat, a jogszerű betegellátás jellemzőit, hazai viszonylatban az egészségügyi rendszerben előforduló főbb jogi problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit, alternatíváit, valamint a kliensek és az ellátást végzők jogait és kötelezettségeit.

Részletesen ismeri a demográfiai alapmutatókat, a népesség egészségi állapotát jellemző epidemiológiai mutatószámokat, a főbb népbetegségek gyakoriságát, rizikófaktorait, a népegészségügyi törekvéseket, tevékenységi köröket, a szociológiai, egészségszociológiai és kulturális elméleteket és szemléletmódot, ismeri az egészségmegőrzés és - fejlesztés szociológiai, egészségszociológiai megközelítését.

Hatalmas stressz a vásárlás magas vérnyomással

Ismeri a szociális ellátás különböző formáit és a szociális gondoskodás aktuálpolitikai irányait. Ismeri az addikciók pszichés és fizikális alapjait, a leggyakoribb típusait, az önsegítő programok és csoportok jelentőségét és egyéb kezelési lehetőségeket, a deviáns viselkedési formákat, és azok lehetséges integrációs, kezelési megoldásait. Átfogóan ismeri az egészség és az egészségfejlesztés fogalmait, módszereit, holisztikus szemléletét, az egészségfejlesztő tevékenységeket, az egészségfejlesztés modelljeit, valamint az egészség-tanácsadás lényegét.

Ismeri a gyógyszertan alapfogalmait, a leggyakoribb megbetegedések kapcsán a gyógyszeres terápia hatásmechanizmusait, szövődményeket, mellékhatásokat, a különböző gyógyszerformák alkalmazását, ennek eszközrendszerét.

Ismeri a pedagógia fogalmait, jellegzetességeit. Szakterületének megfelelően ismeri az akut és krónikus magas vérnyomás ellenőrzőlista ellátásával kapcsolatos betegedukációs feladatokat, és a hatékony betegoktatás felépítésének jellegzetességeit.

Átfogóan ismeri a bizonyítékokon alapuló ápolás, orvoslás szemléletét, a kutatás, irodalomkutatás folyamatát, az adatgyűjtési módszereket, az adatbázis készítésének menetét, a statisztikai programokat, az egyváltozós statisztikai eljárásokat, az eredmények értelmezésének, értékelésének menetét, kritikus gondolkodással bír. Ismeri a legfontosabb életmentési feladatokat, a leggyakrabban előforduló egészségkárosodások esetén szükséges teendőket a mindenkor hatályos ajánlásoknak megfelelően, az alapszintű életmentő beavatkozásokat BLS és eszközöket.

Ismeri a menedzsment alapvető fogalmait és feladatait, az ellátórendszer szereplőit és azok tevékenységi körét, hatáskörét. Átfogóan ismeri az egészségügyi informatika alapfogalmait, az operációs rendszereket, a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat, az egészségügyi informatikai alapadatok feldolgozásának módszereit, a kapott eredmények prezentálását, továbbá az adatbázisokat, kódrendszereket.

Magasvérnyomás-betegség tünetei és kezelése

Részletesen ismeri a saját szakterületén alkalmazott egészségügyi dokumentáció vezetésének, kezelésének előírásait, valamint az adatszolgáltatással összefüggő szabályokat. Ismeri a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeket, tűzvédelmi előírásokat, a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat, és az uniós szabályokat, ismeri a munkavállaló egészségét, és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, és a munkaeszközök biztonságos használatát. Ismeri az egészségtudományi szakterület szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint latin nyelven orvosi latin.

Képes gyakorlati munkája során alkalmazni ismereteit a jellegzetes patológiai eltérések, elváltozások kapcsán. Képes megérteni a betegellátás során a gyógyszertan, a klinikum, a diagnosztika és a terápia összefüggéseit, és mindezek ismeretében képes szakterületének megfelelően szakdolgozói feladatainak ellátására.

Képes a gyakorlati tevékenységébe megfelelően integrálni a biofizikai- és egészségügyi műszaki ismereteket, valamint képes alkalmazni ezeket a diagnosztikus vizsgálati eljárások és terápiás eszközök használata során. Képes az asepsis-antisepsis szabályai és a nosocomialis surveillance kritériumai, valamint a hulladék elkülönített gyűjtésének szabályai szerint a munkafolyamatokat ellátni, valamint képes a higiénés szükségletek kielégítésével kapcsolatos az intézményben alkalmazandó eszközök, eljárások feladatok ellátására.

A rossz alvás hatásai a sebgyógyulás folyamatára

Képes a megfelelő ágytípus, ágyhelyzet, testhelyzet, kényelmi eszközök, betegmozgatási és mobilizációs eszközök, eljárások megválasztására és alkalmazására. Képes a vitális paraméterek megfigyelését beleértve a köpeny és magtemperatúra, láztípusok, légzésszám-minta-típusok, pulzusszám és qualitások, pulzusdeficit, non-invazív méréssel a vérnyomás meghatározását önállóan kivitelezni, a kapott eredményeket értékelni.

 • Ápolási folyamat hipertónia A magas vérnyomás szakaszai
 • 7 praktika magas vérnyomás ellen - ezeket javasolja a kardiológus - EgészségKalauz
 • Felvételi Portál - Széchenyi István Egyetem - Ápolás és betegellátás BSc

Képes a fizikális lázcsillapítás kivitelezésére. Képes a fájdalom felmérésére és a fizikális fájdalomcsillapítási eljárások alkalmazására. Képes adekvát, a partnerhez igazított szakmai kommunikáció folytatására, szóban és írásban is, hatékonyan kommunikál a pácienssel, családdal, közösséggel, az interperszonális készségek révén képes a bizalom kialakítására a pácienssel, családdal, ápolási folyamat magas vérnyomás esetén.

Képes a hivatása gyakorlása során a szükséges pszichológiai alap alkalmazására, pszicho-szomatikus szemlélet követésére, képes a beteg és az egészségügyi szakember interperszonális kapcsolatában felmerülő problémák adekvát kezelésére, a beteg ember speciális pszichés jellemzőinek felismerésére és alapvető kezelésére.

Képes átlátni az egészségügyet meghatározó jogforrások rendszerét, azok alkalmazásának szabályait, valamint megfelelően alkalmazza a releváns jogi szakkifejezéseket, kompetenciahatárainak megfelelően tájékoztatást nyújt a klienseknek a betegjogokról és azok érvényre juttatásának lehetőségeiről.

Egyéni és közösségi szinten képes felmérni a lakosság egészségi állapotát, prioritásokat meghatározni, és képessé válik hatékony beavatkozás megtervezésére, végrehajtására. Szakterületének megfelelően képes aktívan közreműködni a népegészségügyi kérdések megoldásában, szűrővizsgálatok szervezésében és kivitelezésében, egészségfejlesztő anyagok készítésében és alkalmazásában.

 1. Hozzászólások A magas vérnyomás ápolási diagnózisa Segítséget kért a pécsi professzor: "rettenetesen nagy a feladat, nem vagyunk hozzá elegen" Hirdetés Aki magas vérnyomás diagnózissal szembesül, tudnia kell, hogy ezután egy életen át figyelni kell a vérnyomására.
 2. Hipertónia ápolói ellátása.
 3. Szendi G: A magas vérnyomás valódi okai és természetes kezelése Az orvosok általában két dolgot tudnak magas vérnyomásos betegnek ajánlani: csökkentse a sót és szedje a felírt vérnyomáscsökkentőt.
 4. Vérnyomás értékek alacsony
 5. Hirudoterápiás foglalkozás magas vérnyomás esetén
 6. Így előzze meg fiatal éveiben az időskori magas vérnyomást!
 7. Ápolási folyamat magas vérnyomás esetén, A magasvérnyomás-betegség okai

Képes egyéni egészségtervet készíteni, egészség-tanácsadást végezni, és a közösség egészségi állapotának javítása érdekében eredményesen együttműködni a team tagokkal. Képes felismerni és megfelelően integrálni az ellátórendszerben az addikcióval küzdő beteget, valamint képes az addiktív viselkedés kialakulásában szerepet játszó rizikó és protektív faktorok elkülönítésére és felismerésére, felismeri a deviáns magatartást és a pácienst a megfelelő ellátórendszerbe irányítja.

vesebetegségben szenvedő magas vérnyomás elleni gyógyszer

Képes az alkalmazott gyógyszercsoportok indikációjával, hatásmechanizmusával, mellékhatásaival kapcsolatos kliensoktatási és non-invazív alkalmazási feladatok ellátására. Képes megválasztani, és alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó pedagógiai ismereteket, módszereket és képes egyéni és csoportos kliens, betegoktatási feladatok ellátására a kliens életkorának, társadalmi státuszának, értelmi és érzelmi képességének, betegségének megfelelően.

Képes közreműködni bizonyítékokon alapuló, kutatásmódszertani és biostatisztikai ismeretekre alapozott, releváns hazai és nemzetközi kutatások eredményeire támaszkodó, szakterületének megfelelő vizsgálatok elvégzésében és azok prezentálásában.

Képes alkalmazni azokat az eszköz nélküli és esetenként eszközös beavatkozásokat, melyek a hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás esetén a beteg, sérült életét megmenthetik. Képes költségérzékeny döntések meghozatalára és a humánerőforrás optimális felhasználására a tevékenységei során. Képes középvezetőként hatékonyan közreműködni szervezői feladatok ellátásában. Képes a munkáját a bizonyítékokon alapuló ellátás alapelveinek és gyakorlati szempontjainak figyelembe vételével a minőségügyi rendszer előírásai alapján végezni, a minőség javítása érdekében a különböző módszereket, eszközöket összehangoltan alkalmazni.

Képes mikrobiológiai ismeretei birtokában a fertőző betegségek és járványok felismerésére, azok megelőzésében való közreműködésre.

Képes a munkavégzése során betartani és betartatni a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Jól használja a munkájához szükséges szakmai orvosi latin nyelvet. Munkája során tiszteletben tartja az emberi méltóságot, valamint az alapvető emberi és betegjogokat.

Munkája során betartja az egészségügyi dolgozókra vonatkozó kötelezettségeket, és felismeri felelősségének határait. Döntéseit a szakterület jogi és etikai szabályainak figyelembe vételével hozza. Empatikus módon viszonyul a kliensekhez. Szociokulturális érzékenységgel és társadalmi felelősségvállalással ápolási folyamat magas vérnyomás esetén. Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés mellett. Fogékony az elméleti tudományok mélyebb megismerésére, a szakterületével kapcsolatos új tudás befogadására, elkötelezett azok gyakorlati alkalmazására, törekszik az önképzésre.

Holisztikus, reflektív szemlélettel rendelkezik. Törekszik és fontosnak tartja az hipertónia kezelése teákkal szakszerű átadását. Kritikusan, de elfogulatlanul viszonyul saját és mások szakmai tevékenységéhez, nyitott mások véleményének meghallgatására, figyelembevételére. Értékelni tud lehetőségeket, mérlegelni tud kockázatokat, alternatívákat és következményeket, képes kompromisszumos megoldásokra.

Ápolási folyamat magas vérnyomás esetén 2 fok

Azonosul az erőforrások költségtudatos felhasználásával, nyitott az ellátás minőségének javítását célzó változtatásokra. Elkötelezett a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartásában és betartatásában. Nyitott a kapcsolatteremtésre, az együttműködésre, a kommunikációra. Munkájának eredményeit szakmai és nem szakmai körök számára hatékonyan tudja kommunikálni. Munkáját a szakma etikai normáinak betartásával önállóan vagy team-munkában végzi. Felelősséget vállal saját és az általa vezetett team tevékenységéért, valamint a munkája során dokumentált adatokért.

Kezdeményez, önállóan döntést hoz.

egészségügyi szívverés percenként

Partneri szinten együttműködik az egészségügyi és szociális ellátórendszer tagjaival. Minőségi ellátást végez a szakmai irányelveknek megfelelően. Felelősséggel használja intézményeinek erőforrásait. Felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét, egészségtudatos magatartását.

Az egészségügy és az ápolás általános alapelvei Bejegyzés navigáció Meg kell különböztetnünk azt a magas vérnyomást, ami csecsemő és kisgyermekkorban jelentkezik, a későbbi iskolás, illetve kamaszkorban előforduló magasvérnyomástól. A kicsiknél legtöbbször szervi eredetű alapbetegség van a háttérben. Ágyazás gumilepedővel - Webnővéherbaria-levendula.

Felelősséggel végez egészség-megőrző, egészségfejlesztő feladatokat. Felelősen cselekszik sürgős szükség esetén. Munkáját a munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelményeket, valamint a mindenkori hatályos törvényi előírásokat betartva önállóan végzi. Felelősségének tudatában fejleszti saját tudását és felelősséget vállal a jövő szakdolgozóinak gyakorlati és elméleti tudásának fejlesztésében. EMMI rendelet Szakirányokon szerezhető további sajátos kompetenciák Az ápoló szakirányon továbbá az ápoló a tudása Széleskörűen ismeri a fizikális állapotfelmérés fogalmát, a betegségek kórismézésében használatos fizikális, laboratóriumi és modern képalkotó vizsgálatok alapelemeit, alkalmazási lehetőségeit, indikációit, kivitelezési technikáit, az egyes vizsgálatok korlátait, a vizsgálatok során nyert paraméterek helyes értékelését, az eltérések értelmezését, valamint a különböző állapotfelmérő standard skálákat és ezen skálák alkalmazásának menetét.

Magas vérnyomás ápolási terv

Ismeri a betegmegfigyelő monitorok alkalmazásának menetét, a lázcsillapítási eljárások, az Allen teszt, a carotis massage, a Valsalva manőver és a végtagok Doppler áramlás vizsgálatának indikációs körét és ápolási folyamat magas vérnyomás esetén kivitelezés menetét, a vénás vérvétel, a vércukorszint mérés, valamint OGTT vizsgálat indikációs körét, eszközrendszerét és a kivitelezés menetét.

Részletesen ismeri a megbetegedések okát, tüneteit, diagnosztikáját, terápiáját, szakápolástanát, transzkultúrális aspektusait, valamint az ezekkel kapcsolatos betegoktatási feladatokat az ellátás minden szintjén. Átfogó ismeretekkel rendelkezik az ápolási folyamat hazai és nemzetközi elemeiről, standardjairól. Széleskörűen ismeri a gyógyszeres terápia indikációját, a hatásmechanizmusokat, szövődményeket, mellékhatásokat és interakciókat, a különböző gyógyszerformák alkalmazását, ennek eszközrendszerét, a gyógyszerek dozírozását, és a gyógyszereléssel kapcsolatos ápolói feladatokat.

Átfogóan ismeri a menedzsment és ápolásvezetés szerepét, a team munka szervezésének alapelemeit, valamint ismeri a kliensek és hozzátartozóik egyéni és csoportos oktatására vonatkozó alapelveket.

magasvérnyomás-válság sürgősségi ellátása

Ismeri az EKG vizsgálat indikációs körét, típusait, a kivitelezésük menetét, a főbb ritmuszavarok EKG jeleit, a sürgős ritmuszavarok gyógyszeres, elektromos terápiájának kivitelezését cardioversio, defibrilláció, külső pacemakera klinikai és biológiai halál jeleit, a BLS és ALS folyamatát, valamint a kardiológiai kórképekkel kapcsolatos szakápolói feladatokat.

Ismeri az oxigénterápia indikációit, kontraindikációit és veszélyeit, az oxigénterápia és az inhalációs terápia eszközrendszerét.

Ismeri az eszköz nélküli és az eszközös légútbiztosítási eljárások indikációs körét, kivitelezésük folyamatát és szakápolói teendőit.

Mi a magas vérnyomás 3 stepini

Ismeri a mesterséges lélegeztetési formákat és módokat, a lélegeztetett beteg ellátásához kapcsolódó szakápolói feladatokat, a légút átjárhatóságát fenntartó beavatkozásokat és azok kivitelezésének menetét légúti váladékleszívás, mellkasi fizioterápiavalamint a légúti mintavétel indikációs körét és kivitelezésének menetét. Ismeri a gyógyszerekkel kapcsolatos előkészítési és adagolási feladatokat, a gyógyszerelés és a gyógyszerfelszívás eszközrendszerét.

Ihatnak-e alkoholt a magasvérnyomás betegek? Lehet-e aszkorutint inni magas vérnyomás esetén Szerző: Ripost A koffein akut vérnyomásemelő hatását több vizsgálat is bizonyította, ez a hatás azonban a legtöbb vizsgálat szerint rövid távú. Ezek a koronavírus tünetei és szövődményei Hirdetés Ha a laikusokat megkérdezik, mely ételekről ajánlott lemondania azoknak, akiknél magas vérnyomást diagnosztizáltak, valószínű, hogy a sót, illetve a kávét mondanák első helyen. A sónak hosszú ideje nagyon rossz híre van, és számos kutatás bizonyította, hogy a mértéktelen sófogyasztás jelentősen emeli a magas vérnyomás-betegség, és így ezen keresztül a szív- és érrendszeri panaszok, a szívrohamaz agyvérzés rizikóját is. A koffein mint főbűnös?

Ismeri az intracutan, subcutan, intramuscularis,intravénás injekciózás célját, a beadás ápolási folyamat magas vérnyomás esetén helyeit, a beadás szögét, a szükséges eszközrendszert és a beadás menetét, az infúziós terápia indikációit, céljait, eszközrendszerét infúziós pumpák, másodlagos, túlnyomásos infúziós terápia és azok alkalmazását, a cseppszám kiszámításának menetét, az infúziós oldatok típusait, a kanülön keresztül történő gyógyszerelés és vérvétel folyamatát, valamint az EDA kanül alkalmazásának menetét.

Ismeri a hypodermoclysis, a perifériás vénabiztosítás short, midlineés az intraosszeális kanül indikációit, jellegzetes punkciós helyeit és eszközrendszereit, valamint a kanülök behelyezésének és alkalmazásának menetét. Ismeri az egyéb centrális vénás kanülök behelyezésének menetét, valamint a kanülgondozási feladatokat.

Ismeri a fő vércsoportrendszereket, a kompatibilitási vizsgálatok kivitelezésének menetét, a fő vérkészítményeket, a transzfúziós terápiával kapcsolatos előkészítési és kivitelezési, betegmegfigyelési feladatokat, továbbá a transzfúziós terápia lehetséges szövődményeit és az ezzel kapcsolatos ápolói teendőket. Ismeri a preoperatív, posztoperatív és intraoperatív vérmentési ápolási folyamat magas vérnyomás esetén eszközrendszerét és folyamatát, valamint a speciális ápolói feladatokat az eljárás során.

Ismeri a malnutríció tüneteit, a mesterséges táplálás indikációs körét, a mesterséges enterális gyomorba és vékonybélbe és parenterális táplálási formákat, módokat, eszközrendszereket, a tápszertípusokat, ismeri továbbá a nasogastricus Sengstaken-Blakemore, Linton szonda, és bizonyos postpylorikus szondák alkalmazásának menetét, és a szondák ápolásával kapcsolatos feladatokat, valamint a gyomoröblítés és gyomormosás indikációs körét, eszközrendszerét és kivitelezésük menetét.

Ismeri a vizeletgyűjtés, a mintavétel, a vizsgálat formáit, indikációit, eszközrendszerét és a kivitelezés menetét, ismeri a hólyag teltségi állapot vizsgálatának menetét, a vizeletinkontinencia formáit, a kapcsolódó diagnosztikus vizsgálatok indikációit és kivitelezésük menetét, prevenciós stratégiáit, az egészségfejlesztési feladatokat, kezelési módjait és az alkalmazható segédeszközöket.

Ismeri a férfi és női kliens katéterezésének indikációit, a beavatkozás menetét és a katéter gondozási feladatokat, az urostoma és a suprapubicus katéter ápolási teendőit, valamint a betegoktatási feladatokat az önkatéterezés és hólyagtréning kapcsán. Ismeri a széklet mintavételi és a székletvér vizsgálatok formáit, indikációs körét, azok eszközrendszerét és kivitelezését, a székletinkontinencia, diarrhoea, obstipatio tüneteit, terápiás és ápolási lehetőségeit anális eszközök, skybalum eltávolítás, beöntések, bőrápolási teendők, gyógyszeres terápiaés ezek alkalmazásának menetét.

Ismeri az enterostomák típusait, indikációs körét, a stoma lehetséges helyének kimérését, meglévő stomák ápolási teendőit Koch reservoir kezelés, stoma irrigálás, beöntés, fistula-drain kezelésés az alkalmazható segédeszközöket. Ismeri az elsődleges vérzéscsillapítási eljárásokat és az elsődleges sebellátás menetét, a sebtisztítás, a debridement különböző formáit és a sebkimetszés folyamatát, eszközrendszerét, a varratok, kapcsok, és egyéb szövetegyesítő eljárások alkalmazásának és eltávolításának indikációit és kivitelezését, a kompressziós kezelés, a VAC terápia és a Bioptron lámpa indikációs körét és azok alkalmazásának lehetőségeit.

Ismeri a nehezen gyógyuló sebek, decubitus és műtéti sebek típusait, valamint azok komplex ellátásának folyamatát, az alkalmazható kötszertípusokat, ismeri a sebváladék mintavétel indikációit és menetét, a draincsövek alkalmazásának, drainpalack cseréjének indikációit és menetét, valamint az ezzel kapcsolatos bőrápolási feladatokat.

Ismeri az égett beteg bőrápolásával kapcsolatos ápolási teendőket, speciális ágyakat, fürdetési módszereket és a bőrátültetés utáni ápolási teendőket. Ismeri a különböző punkciók eszközrendszerét és asszisztenciájának menetét, a hascsapolás és a sürgősségi detenzionálás indikációs körét és a kivitelezés menetét, a különböző punkciók utáni szakápolói feladatokat, a különböző típusú szívóberendezések működésének lényegét és azok alkalmazását. Ismeri a népegészségügyi szolgáltatások, kiemelten a szűrővizsgálatok rendszerét és tudományos alapjait, meghatározott megbetegedések így egyes daganatos ápolási folyamat magas vérnyomás esetén szűrővizsgálatainak indikációs körét például méhnyakrákszűrés, emlők vizsgálata, prostata vizsgálata - RDV, egyes laboratóriumi vizsgálatokkivitelezésük menetét és a kapott vizsgálati eredmények értékelésének a menetét.

Ismeri az egyes megbetegedések 6 tipp a vérnyomás csökkentésére a vizsgálati, diagnosztikus étrendeket és a gyógyszer-táplálék interakciókat, valamint a betegélelmezési rendszereket.

Ismeri szakterületének szakmai irányelveit és protokolljait, jogszabályait, nemzetközi standardjait, alapvető paradigmáit és koncepcióit. Ismeri szakterületének dokumentációit, azok előállításának, kezelésének szabályait, adatszolgáltatási kötelezettségeinek formáit és módját. Ismeri a szakterületével összefüggő információs és kommunikációs rendszereket. Képes mikrobiológiai ismeretei birtokában kórokozótól függően mintavétel alkalmazására.