Poszt-COVID Szakambulancia Hálózat - Felnőtt Háziorvosi Tájékoztató | Clinical Centre

Szív egészségügyi hónap információs grafika

A Magyar Orvosi Bibliográfia MOB helyzete és jelentősége a hazai szakirodalmi tájékoztatásban Készítette: Szekeres Zsuzsanna A cél A cél a "tájékozott ország", azaz az információt igénylő és az ahhoz szabadon hozzáférő állampolgárok országának megvalósítása. Az információs társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró, és szolgáltató intézmény a könyvtár.

PNG kulcsszavak

A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtárnak az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. A könyvtárak az információs struktúra legnagyobb adatszállítói, a tevékenységüket hálózatba szervezve az ésszerű munkamegosztás alapján kell végezniük, össze kell szív egészségügyi hónap információs grafika állomány-építésüket, adatbázis-építésüket.

A tudományos és szakkönyvtári ellátás az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemek könyvtárai és a nyilvános könyvtári ellátást vállaló egyéb szak- és felsőoktatási könyvtárak feladata. Követelmény az információs hálózat tartalmi feltöltése, bővítése, formai és tartalmi feltárásának egységesítése. A számbavételi, bibliográfiai tevékenység jelentősége Az emberi ismeret bizonyítékaként - bármilyen hordozón - megjelenő szellemi értékek megőrzése, átörökítése, a közölt tudományos eredmények hasznosítása, továbbfejlesztése, a kiadványok számbavételi igénye egyidős az emberiség történetével.

A bibliográfia története során számos kísérlet történt a teljes, egyetemes bibliográfia megalkotására. Gesner Az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel Universal Bibliographic Control program célja, hogy olyan egységes bibliográfiai adatbázis készüljön, amelyért minden ország felelős a saját nemzeti bibliográfiájáért. A cél, hogy a világon megjelent dokumentumok bibliográfiai adatai nemzetközileg elfogadott, egységes formában a világon bárhol hozzáférhetőek legyenek.

A bibliográfia a mű létéről és annak tartalmáról is tudósít. A dokumentumok tartalmi feltárásának különböző szintjei alakultak ki : a bibliográfiai adatközlést a tartalomra utaló tárgyszavak, annotációk, referátumok, a művet vagy szerzőjét értékelő magyarázatok egészíthetik ki.

A nemzeti bibliográfiai rendszer és a szakbibliográfiák Magyarországon a sajátos történelmi körülmények hatására a nemzeti bibliográfia műfaja később alakult ki.

A nemzeti bibliográfiai rendszer keretében gondoskodni kell a hazai kutatási eredmények összegzéséről és ezeknek a hazai felhasználók részére történő közvetítéséről, valamint a hazai eredmények külföldi megismertetéséről. E feladatok teljesítését a nemzeti bibliográfia nem vállalhatja, ezért szükség van a nemzeti szakbibliográfiákra. A szakbibliográfiai tevékenység során az alábbi fő szempontokat kell szem előtt tartani: A bibliográfiai feldolgozás szintje alkalmazkodjon a szakemberek igényeihez, a felhasználó minél több, a dokumentum tartalmára utaló információhoz jusson.

Egészségügyi adatok az iPhone-ról

A bibliográfia struktúrája, szerkezete vegye figyelembe a felhasználók keresési gyakorlatát. A szakbibliográfia gyűjtőköre terjedjen ki a feldolgozandó szakterületen, bármely hordozón megjelenő szakirodalomra, különös tekintettel azokra, amelyeket nem vesz számba az általános nemzeti bibliográfia. Az ország szakbibliográfiai rendszerének folyamatos hozzáférést kell biztosítania mind a kurrens szakirodalomhoz, mind a visszamenőleges szakirodalomhoz.

Célja az Egészségügyi Minisztériumban, az egészségügyi intézményekben, az irányításban, a szervezésben, a gyógyító-megelőző tevékenységben, az ápolásban, a szociális ellátásban, az egészségnevelésben és -fejlesztésben tevékenykedő szakemberek, valamint a lakosság szakmai, szakirodalmi és közhasznú információs igényeinek lehető legteljesebb kielégítése.

Az előbbiekben vázolt cél megvalósítása érdekében a könyvtár szív egészségügyi hónap információs grafika törekvően gyűjti, feltárja, őrzi és szolgáltatja a magyar orvostudományi-egészségügyi és ezek határterületein, bármilyen információhordozón megjelenő szakirodalmat és válogatva ezen területek külföldi szakirodalmát. A Magyar Orvosi Bibliográfia kiadása óta készíti és adja ki az intézet a Magyar Nemzeti Bibliográfiai rendszer részeként a Magyar Orvosi Bibliográfiát MOB évente 6 szám, től szupplementumokkal, majd től ennek angol nyelvű változatát 6 diéta magas vérnyomás esetén Hungarian Medical Bibliography HMB című kiadványt, től évente 2 szám.

A MOB elsődleges, tudományos szakbibliográfia, melynek feldolgozása autopszián alapszik. Évente 6 füzetben év végén kumulált név- és tárgymutató füzetekkel jelenik meg, jelenleg CD-ROM-on és on-line is hozzáférhető az intézet honlapján keresztül a www.

A HMB kiadvány félévente kerül kiadásra, szelektív, összefoglalókkal ellátott angol nyelvű, a hazai kutatási és tudományos eredményeket bemutató szakbibliográfia, amely on-line és CD-ROM-on is használható. Az Országos Széchényi Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás alapján től a Magyar Nemzeti Bibliográfia Időszaki Kiadványok Repertóriuma nem dolgozza fel a hazai orvostudományi, egészségügyi és ezek határterületein megjelenő közleményeket: ezeket kizárólag a Magyar Orvosi Bibliográfia tartalmazza, ezért jelentősége felbecsülhetetlen.

A MOB gyűjtőköre A bibliográfia teljességre való törekvéssel dolgozza fel a hazai egészségügyi, orvostudományi és határterületi szaklapokban megjelent közleményeket, szakkönyvek, konferenciák, kongresszusok bármilyen hordozón megjelenő szakirodalmát, a Magyarországon idegen nyelven megjelenő vonatkozó szakirodalmat.

A szakbibliográfia készítése Kezdetben az évenként 6 szív egészségügyi hónap információs grafika megjelenő szakbibliográfiát manuálisan állították össze, majd évenként egybe kötötték. A bibliográfiai adatok sorrendje: szerző neve, a könyv címe, megjelenési adatok illetve a közlemény címe és megjelenési adatai, évszám, évfolyam szám, füzetszám, lapszám.

Felső kapcsolat menü

A tételek csak egy szakban szerepeltek az ún. MOB as szakrend szerint a szerzők betűrendjében. A szakrendi osztályon belül betűrendes alosztás és folyamatos számozás található.

Az eligazodást az osztályok elején található lásd még utaló is segítette. A feldolgozás kiterjedt a könyvek analitikus feltárására, az állatorvostanra, orvostörténelemre, életrajzokra, tanulmányutakra, kongresszusokra, nekrológokra, évfordulókra.

Az egyes füzetek végén szerzői névmutató, tárgymutató, a feldolgozott szakfolyóiratok címjegyzéke látható. Példa: Sebészet a. Műtéti előkészítés. Posztoperatív szak Utókezelés. Parenterális táplálás. A kongresszusok feldolgozása kiterjedt a hazai és a külföldi rendezvényekre. A as években külön szupplementum jelent meg a kongresszusok és konferenciák anyagáról. A bibliográfiai adatok sorrendje: a kongresszusi kiadvány fő címleírása, melyet az előadások, kivonatok analitikus címleírása követett, szerző szív egészségügyi hónap információs grafika neve, munkahely, előadás címe, lapszám.

Hirdetés Sütik? Már minden bizonnyal hallottál róluk. A sütik olyan kis szöveges fájlok amelyek tárolják a beállításokat és a preferenciákat amikor belépsz egy weboldalra.

A bibliográfiai egységeket numerus currenssel látták el, a kötet végén a tételszámra utaló név- és tárgymutató látható. A MOB számítógépes előállítása ben kezdték meg a bibliográfia számítógépes előállítását, amelyet sok kritika ért a felhasználók és a szakmabeliek részéről egyaránt. In: Könyvtáros, Az OIK a szakmabeliek részéről javasolt feladatok egy részét a következő évben megvalósította, elkészült "A magyar orvosi bibliográfiai rendszer leírása" című 11 oldalas anyag belső használatra, a MOB füzetek használati útmutatót, betűrendes szakmutatót, megelőző intézkedések a szív egészségére személynévmutatót tartalmaztak, közölték a feldolgozott időszaki kiadványok betűrendes jegyzékét és a gyógyszerkészítmények betűrendes mutatóját.

Az adatbáziskezelő rendszer elsősorban a MOB és a Hungarian Medical Bibliography füzeteinek előállítására készült, de alkalmas volt helyi on-line keresésre is.

a magas vérnyomás kockázata 2 fokozat dystonia hipertónia kezelése

A feldolgozás folyamata A feldolgozás adatlapokra történt, ellenőrzés után az adatok számítógépes adatrögzítésre kerültek. Az adatlap tervezőinek kezét megkötötték a MEDIK csereformátumainak követelményei, továbbá helyzetüket nehezítette a MOB számára elsődleges fontosságú részdokumentumok leírási szabványának hiánya.

A MOB füzetei törzsrészre és mutatókra tagolódtak.

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ illetve nem kevésbé hosszú nevű jogelődje, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal azt vállalta, hogy létrehoz egy olyan adattárházat, amelyből a kormány, az ágazati vezetése és az érdeklődők valid adatokon alapuló képet kapnak a magyar egészségügyben dolgozók helyzetéről. A félmilliárdos TÁMOP pályázatban úgy fogalmaztak, hogy az új rendszer segítségével lehetővé válik majd a HR-stratégia kialakítása valamint a későbbi ágazati döntések megalapozása. Az átfogó információkra alapozva állásportálként is beharangozták a négy éve készülőfélben lévő oldalt. Az adatlekérésre megadott email-címen pedig egy hónap alatt senki sem válaszolt kérdéseinkre.

A teljes leírásokat tartalmazó törzsrész a közvetlen tartalmi visszakeresést szolgálta. Ennek megfelelően a törzsrész a betűrendbe rendezett deszkriptorok alatt közölte a bibliográfiai leírásokat.

magas vérnyomás a fagytól krónikus betegség magas vérnyomás

A leírások egy éven belül folyamatosan számozottak. Ha egy dokumentumot több deszkriptorral indexeltek, a teljes leírás csak a betűrendben először következő deszkriptor alatt szerepelt.

A további deszkriptoroknál címutaló található. Fajtái: utaló a címről címutalóa névről névutalóa deszkriptorról szakutaló a leírásra, a nemdeszkriptorról a deszkriptorra tárgyszó utaló. A bibliográfiai leírások megfeleltek a hazai szabványoknak, a nemzetközi követelményeknek.

A feldolgozás elsődlegesen adatlapokra történt, majd az ellenőrzés után az adatok számítógépes rögzítésre kerültek. Az adatbázis bibliográfiai adatokat, tárgyszavakat, esetenként magyar és angol nyelvű ismertetéseket tartalmazott. Főrésszel és kereső apparátussal rendelkezett.

pulmonalis vénás hipertónia mit kívánhat magas vérnyomás esetén

Mutatók A szakrendi mutató tételei a szakutalók az adott kiadvány törzsrészében előforduló deszkriptorokról. A tételek az adott deszkriptorok kódjai szerint rendezettek.

Uniós intézkedések a rák elleni küzdelemben

A leírásra utaló adat maga a deszkriptor, amely a törzsrészbeli betűrendi helye alapján vezet el a hozzá tartozó bibliográfiai tételekhez. Az éves kumulált szakmutatóban a deszkriptort kiegészíti a füzetszám, amelyben az adott deszkriptor előfordul.

A betűrendes mutató tételei a névutalók, a szerzők, közreműködők nevéről, a nevek betűrendjében látható. A nem szerzői, hanem tárgyi minőségben szereplő neveket tipográfiailag különböztették meg. A feldolgozott kiadványok jegyzéke az egyes tételek adatai egy adott füzetben feldolgozott kiadvány rövidített címe, teljes címe, számozási adatai.

Besorolási rendje a rövidített cím betűrendje. A feldolgozott gyűjteményes kötetek mutatója az analitikus leírásban megadott gyűjteménycímhez azt a tételszámot, füzetszámot adja meg, amely alatt a gyűjtemény teljes monografikus leírása megtalálható. A keresés történhetett formai és tartalmi feltárás alapján.

A tartalmi feltárás A könyvtári feldolgozás tartalmi feltárásának különböző szintjei ismeretesek. Az osztályozási eljárások a dokumentumok, információk széles besorolási rendjét teszik lehetővé. A könyvtári osztályozás alapvető célja, hogy biztosítsa a felhasználók számára szükséges információk, dokumentumok, információk többszempontú visszakeresését. Azt az eszközt, amellyel az osztályozást végezzük osztályozási rendszernek, illetve információkereső nyelvnek nevezzük.

Az osztályozási nyelv lehet természetes illetve szabályozott nyelvű.

Gyerekeknek szóló, egészséges táplálkozást népszerűsítő plakátokat tett közzé az OGYÉI

Természetes nyelvű az osztályozási rendszer akkor is, ha az osztályozási kifejezéseket a dokumentum eredeti szövegéből emeljük ki változtatás nélkül, vagy esetleg a kifejezéseket annyiban változtatjuk meg, hogy a szavakat szív egészségügyi hónap információs grafika tüntetjük fel. Az így nyert szív egészségügyi hónap információs grafika kulcsszónak nevezzük.

Luhn, P. KWIC Az információs tezaurusz egy-egy szakterület természetes nyelven kifejezett fogalmainak szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amely feltünteti a fogalmak közötti legfontosabb logikai kapcsolatokat.

  • Egészségügyi szakmai információs lap - PDF Free Download
  • Életkor szerinti rákszűrés férfiaknál

MSZ A fogalmak közötti kapcsolatok feltüntetése nagyban elősegíti az osztályozás és visszakeresés minőségét. A tezaurusz főrészből, jelentéskörök szerinti részből, hierarchikus és grafikus részből állhat. A tezaurusz főrészét deszkriptorok és nem deszkriptorok alkotják teljes kapcsolati rendszerükkel együtt, betűrendes elrendezésben.

A deszkriptorcikkben a vezérdeszkriptor közvetlen kapcsolatait jelöljük. A tezaurusz hierarchikus része a reláció típusokat mutatja a deszkriptorok között az általános fogalomból kiindulva a legrészletezettebb fogalomig.

A hierarchikus rész általában alá- és fölérendeltséget mutat.

wobenzym magas vérnyomás esetén vérnyomàs csökkentő

A tezaurusz grafikus része a feltárt ismeretág legfontosabb fogalmait és azok relációit grafikus ábrákban mutatja be. A tezaurusz kiegészítő részében találhatóak az intézménynevek, földrajzi nevek, dokumentumok formai jegyeit kifejező fogalmak. A felhasználói kérések meghatározott információkra irányulnak, ezért olyan osztályozási rendszerekre van szükség, amelyek a kérdéseknek megfelelő mélységű tartalmi feltárást tesznek lehetővé.

A számítógéppel előállított MOB információ - keresőnyelve Az Országos Egészségügyi korábban Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár korábbi szakmai vezetői úgy döntöttek, hogy az orvostudományi-egészségügyi szakterület információkereső nyelveként a National Library of Medicine által kidolgozott és folyamatosan frissített Medical Subject Headings MesH tezauruszt fogják használni, modellként a sokak által jól ismert "Index Medicus" című amerikai kiadvány szolgált.

A MeSH tezauruszt az egészségügyi-orvostudományi és ezek határterületi szakirodalmának legjobb információ-keresőnyelveként tartják számon. Ezért az intézet munkatársai a MesH A rendkívül gyorsan fejlődő tudományágat feltáró tezaurusz honosítása, frissítése nem történhetett meg szakszerűen, mert nem álltak rendelkezésre az ehhez szükséges szakmai, technikai és pénzügyi feltételek.

Richter Gedeon Nyrt.

Az indexelés a deszkriptorok és modifikátorok számkódjainak és a magyar megfelelőinek adatlapra vezetéséből állt. Az indexelő adta meg a szabad tárgyszavakat, a termék és gyártó megnevezéseket.

Úgy tűnik, hogy felnőtteknél jellemzően súlyosabbak a tünetek, mint a gyermekeknél. Ettől függetlenül a gyermekek is továbbadják a vírust másoknak, és közülük is néhány esetben súlyos betegség alakul ki.

Egy-egy MOB füzet állománya került számítógépes feldolgozásra, melynek során az ellenőrző lista segítségével javították ki az adatrögzítési hibákat is. A MOB füzetekben, az egymást megfelelő betűrendben követő orvosi, gyógyszervegyészeti szakkifejezések alatt találhatók meg a feldolgozott források azonosításához szükséges bibliográfiai tételek.

Egy-egy bibliográfiai tétel a tartalmi összefüggéseket figyelembe véve, több tárgyszóval is jellemezhető, de a MOB füzetekben a rávonatkozó összes bibliográfiai adat csak az egyik tárgyszó alatt található meg, a további tárgyszavaknál utaló tétel szerepel. Az indexeléskor a szakemberek a közlemények tartalmát leginkább kifejező specifikus tárgyszavakat választották ki, gyűjtőfogalmakat nem szerepeltettek. Egy-egy tárgyszó alatt altárgyszó látható, amely a fogalmak pontosabb értelmezését volt hivatott elősegíteni.

A kiadvány főrésze tárgyszavakat, tárgyszó utalókat, tételszámmal ellátott bibliográfiai leírásokat, címutalókat sorolt fel. Az Index Medicusban jól látható volt az alkalmazott altárgyszavak csoportosító szerepe, a MOB füzeteiben a csoportosításnak ez a segítő jellege a tárgyszó alatt található tételekre vonatkozóan nem mindig igaz.

Az A teljes bibliográfiai leírás csak az egyik tárgyszónál található meg, a továbbiaknál utalás látható a tételszám jelölésével. A bibliográfiai leírásban szereplő cím és az indexelő által kiválasztott tárgyszavak együttesen határozzák meg a dokumentum szakmai tartalmát. A MesH adatbázisát nem sikerült konvertálni, csak az től készült MOB füzetek anyaga került áttöltésre.

Ezzel az eljárással az ebben az időszakban használt tárgyszavak jegyzékét nyerték, mindenféle kapcsolati jelölés nélkül, ez jelenleg hozzávetőlegesen magyarított MesH kifejezést jelent. Az intézet Bibliográfiai Osztályán dolgozók több kísérletet tettek a korábbi MesH tezaurusz szakszerű magyarítása, valamint az egészségügyi-orvostudományi szakterület információ keresőnyelvének kimunkálása érdekében, de a saját fejlesztésű tárgyszókészlet igazi tezaurusszá nem fejlődött.

A homo- és szinonimák meghatározása, a szóbokrok képzése, a nyelvi- és leírási egységesítés nem történt meg. Az integrált könyvtári rendszerhez tartozó kiadványkészítő modul anyagi okok miatt szív egészségügyi hónap információs grafika kerülhetett telepítésre, ezért a kiadvány a továbbiakban is a korábbi MICRO-CDS-ISIS-ből fejlesztett eljárással készült, majd től az OLIB- rendszerhez illesztett kiadványkészítő program segítségével.

Ez a program lehetőséget ad a helyi elektronikus tárolásra és visszakeresésre is. A MOB változatlanul az Országos Széchényi Könyvtárral kötött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján, teljességre való törekvéssel dolgozza fel a hazai, bármilyen hordozón megjelenő szakterületi szakirodalmat. A feldolgozás az Állomány-feltárási Szabályzatban foglaltak alapján, a hazai és nemzetközi szabványok figyelembevételével történik.

Évente hozzávetőlegesen tétellel bővül. A tartalmi feltárás az említett tárgyszókészletben található kifejezésekkel megy végbe, a feltárást végzők esetenként ma is az es MesH fordítást veszik segítségül. Ez a készlet mind a szakszerű feltárást, mind a gyors, pontos visszakeresést nehezíti.